Archives de la catégorie ‘Pitti, Dëmmi, Jimmi’


– „Pitti, wat ass d’Hälschent vun 896 Kilo?”
– „Ma ganz einfach: 896 Pond!”


– „Pitti, weess du firwat, datt d’Beie ronderëm d’Blumme fléien?”, freet de Schoulmeeschter.
– „Ma dat ass, fir datt keen d’Blumme soll plécken.”